Petrićevac

Franjevački samostan Petrićevac

Franjevački samostan Presvetog Trojstva i župa sv. Ante Padovanskog
Župa i Samostan Petrićevac
  1. Ovdje možete pročitati listić u digitalnom obliku:
  2. Tako je skoro punih dvadeset godina živio sam za sebe kao trapnik Nikada nije izlazio, a ljudi su ga viđali samo rijetko kada. Tu su ga mnogi vrlo iskreno željeli nasljedovati u njegovoj trapnji. Pojaviše se tu i neki drugi od njegovih znanaca koji su provalili i silom izdigli vrata. Tada je Antun izašao kao […]
  3. Kad je Svetac zatim krenuo dalje, više nije vidio nijedne utvare, nego pravo zlato koje bijaše bačeno na njegov put. Samome sebi nije znao objasniti: da li mu je to nastavio opaki neprijatelj ili neka viša sila koja ga je kao borca htjela prokušati da bi se tako dostatno pokazalo đavlu da mu nije stalo […]
  4. Sutradan je iz grobnice izašao i, imajući na pameti strah Božji, bio je još gorljiviji. Tada je krenuo već spomenutom starcu visokih godina te ga je zamolio da bi se s zajedno mogao boraviti u pustinji. On mu je to odbio, jer već bijaše star i jer onda još nije postojao takav običaj. Onda se […]
  5. Tako je Antun samoga sebe obrađivao. Zatim je otišao ka grobnicama koje se nalaze podaleko od sela. Zamolio je jednoga od svojih znanaca da mu od vremena do vremena, ali samo u oduljim vremenskim razmacima donese kruha. Tada je otišao do jedne od tih grobnica, i, pošto je onaj zakračunao vrata, ostao je u njoj […]