2014.

  • Foto reportaže s nekoliko grobalja župe Barlovci

    Crkvene, misa na Svi Sveti s pogledom na okolicu

    Crkvene, prekrasan pogled na prostor cijele župe, pa i dalje. Lijep je i pogled na Crkvene. Ovo starodrevno groblje iz predturskih vremena, ima svoj šarm, neko dostojanstvo, pravo duhovno ozračje. Spona neba i zemlje, kao što je to i sama svetkovina Svih Svetih.